TROLL-Tau, Trekkliner i syrefast wire.

Da den norske produsenten vår av linesett varslet at han på grunn av tidsmangel kom til å slutte å produsere for videresalg bestemte vi oss øyeblikkelig for at vi måtte sikre oss annen tilgang til tilsvarende produkter.

En rask sjekk blant eksisterende leverandører og produsenter av linesett i Norge, viste imidlertid at ingen av disse produserte/solgte liner med de tekniske spesifikasjonene vi ønsket.

Metall => syrefast wire.

En hundekjørers største mareritt er vel å stå på sleden og se at spannet stikker av gårde på grunn av linebrudd?! Det som oftest er årsaken til at dette skjer er skader, feil og rust på wiren i linesettet. I Norge bruker de fleste rustfri og galvanisert wire i linesett. Bare noen få bruker syrefast wire.

Galvanisert wire: Galvanisering er bare en overflatebehandling. Når dette "belegget"  ( 1/100 dels mm) er slitt eller korrodert av salt (hundesikkel ,veisalt  og hundepiss) er det bare stålkordene igjen og de ruster meget fort. En sesong er nok ved hardbruk og store spann. Krympestrømpen ved løkkene i hver ende av hver seksjon "samler opp" fukt og det er derfor det som regel ryker der.

Rustfri wire: Dette er en wire variant som er konstruert for statisk bruk. Den har et crom lignende lag utenpå som vil sprekke etter en tids bruk og stålet inni wire trådene vil da være ubeskyttet og ruste.

Rustfri wire er derfor tilnærmet uegnet til  hundekjøring hvor man opplever stadige bøyinger og vridninger av wiren.

Syrefast wire: Det er bare syrefaste wirer som ikke kan ruste da den er av syrefast stål tvers igjennom. Det er viktig å bruke sertifiserte wirer slik at man vet at den holder det den lover.
Syrefast wire brukes f.eks i Nordsjøen hvor både salt og bevegelse så absolutt er tilstedet.

Vi har i en årrekke solgt linesett, og har vært igjennom både rustfri wire og galvanisert wire uten å være veldig fornøyd. Ingen av disse kvalitetene har nemlig vist seg å virkelig være rustfri ved ”langvarig” fukt, og reklamasjonsandelen har vært relativt høy. Levetiden til de linesettene vi solgte i disse metallkvalitetene var stort sett begrenset til 1 -2 sesonger ved vanlig bruk.

De siste 6 årene har vi kun solgt linesett i syrefast wire, og reklamasjonene har vært tilnærmet 0. Da syrefast wire er en del dyrere enn rustfri og galvanisert blir linesettene dessverre noe dyrere, men dette tas igjen i rikt monn på levetid, sikkerhet og ikke minst på hundekjørerens trygghetsfølelse.

Vi valgte derfor å fortsette med syrefast wire når vi nå startet egen produksjon av linesett, så får kundene til andre produsenter og leverandører drive risikosport med linesett i rustfri og galvanisert wire.

 

Beskyttelse /trekk => hulflettet tau eller trykkluftslange

Alternativene på markedet er hulflettet tau eller pvc belagt wire. Vi har imidlertid begynt å produsere linesett med syrefast wire dekket av trykkluftslange.

Hulflettet tau er den eneste løsningen som gjør det mulig å skylle og tørke linesett på en god måte, samtidig som det er enkelt å inspisere wiren for å se etter skader og eventuell rust.

PVC belagt wire fungerer nok godt frem til det kommer skade/hull på plasten, noe som skjer raskt da tykkelsen og kvaliteten på plasten som brukes er så som så. Er det kommet hull på plaststrømpa på et linesett med rustfri eller galvanisert wire, og man bruker linesettet slik at det blir bløtt, er det derimot bare et tidsspørsmål før wiren begynner å ruste ettersom stålet vil ”stå konstant i vann”.
For å tørke et pvc belagt linesett i rustfri eller galvanisert stålwire, med vann innenfor plasten er stort sett eneste løsningen å flå av plasten slik at wiren ligger åpen.

Ettersom vi ikke har funnet noen syrefast wire som kommer ferdig med PVC belegg av god kvalitet er derfor ikke PVC belagte linesett et alternativ for oss.

Ved å bruke syrefast wire overtrukket med trykkluftslange har vi imidlertid utviklet et linesett som er enkelt å holde rent, som ikke ruster, hvor hundene sliter med å tygge hull og skade polstringen og man slipper å oppleve at beskyttelsen rundt wiren er ødelagt etter en tøff sesong med høsttrening.

Da vi har en målsetning om å lage et best mulig produkt spiller brukervennlighet og levetid inn på materialvalg. På et linesett som kun skal brukes til konkurranse på snø og som byttes ut hvert år, eller i lengste fall annethvert år, kan selvsagt pvc belagt wire være et alternativ, men det er da viktig å sjekke det for skader på plasten før/etter hvert løp.

Vi har i tillegg til hulflettet tau og trykkluftslange dessuten valgt å lage lengre løkker med krympeplast i endene enn hva vi har sett på linesett tidligere. Vi opplever til stadighet at kunder setter baklinene til hundene i seksjonen bak den der hundene faktisk står, og/eller nakkelinene i seksjonen foran der hunden faktisk står fordi dette er lettere. Ved et linebrudd, som i 95% av tilfellene skjer i endene kan man da oppleve at baklina til hunden er festet til seksjonen som står igjen, mens at nakkelina til hunden er festet i det linesettet som er løs og hvor det står 10 gærne hunder som trekker av gårde for full kraft.

Med de nye løkkene er det derimot enkelt å sette både bakline og nakkeline på riktig seksjon. Hva vi har opplevd som en ren bonus er at situasjonene med at hundene bak biter over baklinene til hundene forran tilnærmet er borte da avstanden frem til baklinene er økt.


Tekniske spesifikasjoner;
5mm syrefast wire – spesifisert bruddgrense er ca 1.500 kg
6mm hulflettet tau eller trykkluftslange.
Taluritter tilpasset bruk på syrefast wire
Krympeplast eler trykkluftslange på endeløkker og krympeplast over alle koblinger


TROLL TAU Linesett med syrefast wire – best på totaløkonomi, kvalitet og trygghet.


NB!! Ikke engang linesett med syrefast wire varer evig og er vedlikeholdsfritt. Vi anbefaler derfor at også ”Troll Tau – lineseksjon/linesett med syrefast wire”; skylles og tørkes grundig minimum 2-3 ganger i året. kontrolleres for skader og feil ved jevne mellomrom gjennom sesongen og byttes ut når man oppdager vesentlige feil og/eller skader