TROLL SPORT Tørrfôr

TROLL SPORT er et tørrfôr beregnet på jakt- og brukshunder og andre hunder med høyt aktivitetsnivå hele året.

Med TROLL SPORT har vi også imøtekommet de kravene som stilles spesielt fra utstillings-miljøene når det gjelder pels- og potekvalitet.

Noe lettere enn Troll Ekstrem
TROLL SPORT er noe lettere enn TROLL EKSTREM, og vil i mange tilfeller også være
et riktigere fôr til bruk for sledehunder som ikke brukes i harde konkurranser
over lange distanser.

Naturlig lukt og smak
TROLL SPORT produseres ved en av europas fremste spesialfabrikker for hund-
og kattemat, Doggy AB, et av de få slike anlegg som tilfredsstiller strenge krav
til certifisering etter ISO 9001 standard. Skånsom varmebehandlig av råvarene
gjør at de beholder sin naturlige lukt og smak i det ferdige fôret. Ny tørketeknikk
gir fôr med lavt vanninnhold. Dermed oppnås meget god naturlig holdbarhet
uten tilsetting av kjemiske konserveringsmidler og antimuggstoffer.

Valg av fettkilder
Bruk av førsteklasses animalsk og marint fett er en forutsetning for at hunder
med høyt aktivitetsnivå skal få tilført nok energi i forhold til forbrukt energi under
hardt arbeid. Det kan kun oppnås gjennom fettkilder som bl.a. er flytende ved
hundens egen kroppstemperatur. Valget av fettkilder er derfor like viktig som
selve råfettinnholdet. Mye av det fettet som tilbys fra den internasjonale fôrmiddel-
industrien er ubrukelig i vår sammenheng. I TROLL SPORT er alle essensielle
fettsyrer til stede i mengder og i innbyrdes riktig forhold slik nyeste forskning
foreskriver. Vi har lagt inn sikre marginer for nødvendig innhold av Omega 3-
og Omega 6-fettsyrer som tillegges stor betydning for god almentilstand.

Moderne produksjonsteknik.
TROLL SPORT produseres på en maskin med vakumcoater. Det medfører at fettet fylles inn i pelletsen ved at lufta i pelletsen suges ut med vakum. I TROLL SPORT vil dermed mye mere av fettet i fôret finnes inne i pelletsen enn på et fôr som produseres med gammeldags coating der alt fett over 7-8% tilføres ved at pelletsen bades i fett som legges på utvendig. I forhold til både TROLL fra tidligere år, og alle andre fettrike fôr produsert uten vakumcoater vil du dermed se at TROLL SPORT er mye mere stabilt i fettmengde fra produksjon til produksjon, samt at mindre fett havner "utenfor hunden" i og med at det ikke ligger igjen i fôrsekken, på kantene av fôrbøtta, fôrøsa, fôrskåla, og for de hundene som velter skåla og spiser fra bakken, i vannet som hunden søler ut og ikke får i seg. 16% fett produsert med vakumcoater kan derfor gi mere næring inn i hunden enn et fôr med f.eks 20-21% fett som produseres med utvendig coating.

Ett balansert innhold
Animalske og marine proteinkilder sikrer balansert og riktig innhold av alle kjente
aminosyrer som er nødvendig for god vekst og utvikling, og for å lege skader og
slitasje. Ledende veterinærer har i mange år advart mot overdreven bruk av for
høye proteinverdier i fôret da dette utsetter hundens indre organer for store
slitasjeskader. At mange enda snakker om "høyproteinfôr" når de faktisk mener
"høyenergifôr" viser hvor levedyktig slik kunnskapsløshet faktisk er. Det er fettet
som øker energi-innholdet og ikke proteinene.

Skal et fôr fungere godt i forhold til den brukergruppen det er beregnet for, må i
midlertid ballansen mellom fett og proteiner være riktig. For meget eller for lite av
det ene eller det andre blir like galt.
Nå også tilsatt FOS for bedret tarmflora også på de mest krevende dagene.

Behov
Mange års erfaringer med hardtarbeidende hunder viser at behovet for mineraler
og vitaminer er ulikt det som normalhunden har. Vi har derfor økt bl.a. innholdet
av kalsium og fosfor i våre energitette fôrtyper.

Råvarer:  Hvete, tørket kylling, benfett, tørket ishavsfisk, maisspirer, ris, kjøttbenmel av gris, hydrolysat av kylling (kylling buljong), cikoriainulin/FOS (0,625 %), natriumklorid, monokalsiumfosfat, gjær, kaliumklorid.

Omsettelig energi: ca. 15.000 kJ/ 3.650 kcal. pr kg fôr
Protein     26.0%
Fett         16.0%
Fiber          2.0%
Vann        10.0%
Minaraler     8.0% herav 1.5% kalsium og 1.2% fosfor
Tilsatt ekstra pr. kg. fôr: 
Vitamin A 10330 IE, vitamin D3 1087 IE, vitamin E 65 mg (all-rac-α-tokoferylacetat), kopper 5,4 mg (kopper(II)sulfat, pentahydrat), mangan 5,4 mg (mangan –II & -III oxid), zink 34 mg (zinksulfat, monohydrat), jod 1,7 mg (kalsiumjodat, monohydrat).
Energitette råvarer beskyttes med EU-godkjente antioxidanter.Bruksanvisning
TROLL SPORT kan gis tørt direkte i skåla, eller det tilsettes lunkent vann (ikke over
40 grader) noen mimutter før det skal gis. Tøm og vask skåla umiddelbart etter bruk
for å unngå at rester surner og det dannes bakterier. Påse at hunden alltid har tilgang til friskt vann ! Oppbevares tørt og ikke over vanlig romtemperatur.

Fôringstabell:
Hundens vekt:   Fôrbehov i gram:             Hundens vekt:     Fôrbehov i gram:
    1 - 5 kg             40 - 110 g                     30 - 35 kg             380 - 420 g
10 - 15 kg           180 - 240 g                     40 - 45 kg             450 - 490 g
20 - 25 kg           290 - 350 g                     50 - 55 kg             525 - 550 g

1 dl = ca. 48 g

       "TROLL en uslåelig kombinasjon av tørrfôr og våtfôr, 
                     når kvalitet og sikkerhet teller mest."