FORHANDLERE i VEST-NORGE

                            Finner du ikke noen forhandler i ditt område og har lyst til å høre hva vi kan tilby deg
                            av priser hvis du blir forhandler selv?? Ring oss på tlf. 73941725 eller send en mail til
                       post@troll-hundefor.no

 
TROLL Forhandlere i Sogn og Fjordane.

Har tatt inn TROLL ELITE 7,5Kg på en landsdekkende avtale.
Ikke alle butikker har sekken inne (ca 400stk pr November 2015), men alle har tilgang på den, og antallet butikker øker nærmest daglig.

N-6800 Førde
Førde Bil & Rekvisita AS
Hafstadvegen 52

Tlf:  578 21444
N-6817 Naustdal
Tambarskjelvar IL
Hundekjørargruppa

Thomas Solheim
Mob: 466 31615

 


 

 

TROLL Forhandlere i Hordaland.

Har tatt inn TROLL ELITE 7,5Kg på en landsdekkende avtale.
Ikke alle butikker har sekken inne (ca 400stk pr November 2015), men alle har tilgang på den, og antallet butikker øker nærmest daglig.

N-5464 Dimmelsvik  Gunnar Henning Bakka Tlf:   534 84762
Mob: 900 83966 
 
N-5708 Voss
Elind Dugstad Veseth og Robert Veseth
Jeraldsvegen 36

Mob: 482 32134
elin-du@online.no

 

 

 

 

 

TROLL Forhandlere i Rogaland

Har tatt inn TROLL ELITE 7,5Kg på en landsdekkende avtale.
Ikke alle butikker har sekken inne (ca 400stk pr November 2015), men alle har tilgang på den, og antallet butikker øker nærmest daglig.

N-4139 Fister

Åse og Peter Sigmundstad,
Tønnevik Gård,
Tlf:       517 52257
Mob:    907 22304
Mob:    934 90750
aase@sigmundstad.no
peter@sigmundstad.no 
www.sigmundstad.no
N-4230 Sand Kilago Kennel
Gina Tveit
Sandsvegen 850
Mob:  924 45223 gina@kilago.no
www.kilago.no

Ny Forhandler


TROLL Forhandlere i Vest Agder

Har tatt inn TROLL ELITE 7,5Kg på en landsdekkende avtale.
Ikke alle butikker har sekken inne (ca 400stk pr November 2015), men alle har tilgang på den, og antallet butikker øker nærmest daglig.

N-4513 Mandal          Rune Hadeland, 
Hogganvik 505                         
Mob: 909 95284    

N-4633 Kristiansand

Ragnhild og Kjell Erklev
Gunhilds vei 46

Mob: 905 80290
Mob: 913 80226

rag.erk@hotmail.com
TROLL Forhandlere i Aust Agder

Har tatt inn TROLL ELITE 7,5Kg på en landsdekkende avtale.
Ikke alle butikker har sekken inne (ca 400stk pr November 2015), men alle har tilgang på den, og antallet butikker øker nærmest daglig.

N-4735 Evje
Jaktcompagniet Evje AS
Ljosheimvegen 1

Tlf:   37 93 07 64
Mob: 97 12 89 63

www.jaktcompagniet.no
evje@jaktcompagniet.no

N-4816 Kolbjørnsvik 

Cecilie Onsrud Darre Knudsen,          
Sandvigveien 222              
Mob: 481 47087

cecilieodk@gmail.com