NY PRODUKSJONSLINJE FOR TROLL TØRRFÔR

Gjennom de siste årene har både produkt, embalasje og ikke minst produksjonsteknik på våre tørrfôr endret seg. Spesielt vedrørende produksjonstekniske forhold har jeg fått endel henvendelser og spørsmål til dagens fôr - kontra tidligere versjoner av TROLL og da spesielt TROLL EKSTREM.

Det mest vanlige spørsmålet/henvendelsen er;  "Det virker som om det er mindre fett i TROLL EKSTREM nå enn det var tidligere, kan det være en feilproduksjon?"

TROLLs tørrfôr produseres nå på en ny og moderne produksjonslinje med en vacuumcoater. En vacuumcoater brukes i prosessen der flytende fett skal tilføres pelletsen for å klare å oppnå riktig fettprosess på energirike fôr. Ved en enkel produksjon uten ekstra tilførsel av fett klarer man stort sett å få til 8-10% fett i en pellets. Alt fett over disse 8-10% må tilføres pelletsen i ettertid, og dette gjøres i all hovedsak på 2 måter.

Coating - ved vanlig coating gis den ferdige pelletsen et fettbad hvor flytende fett tilføres pelletsen og legges på som en utvendig hinne på denne.

Vacuumcoating - ved vacuum coating blir all luft i pelletsen trukket ut med hjelp av vacuum og erstatet med flytende fett.

Med vacuumcoating får dermed pelleten fettet jevnt fordelt gjennom hele biten, og det blir ikke liggende som en hinne på utsiden av pelletsen. En pellet fra vacuum coater vil dermed ha en tørrere overflate enn en pellet fra en vanlig coater. De nye vacuumcoaterene vil også gi en mere stabil pellet fra produksjon til produksjon enn hva utvendig coating klarer å gi.

Ved at mere av fettet er plassert inne i pelleten vil man også oppleve at mere av fettet faktisk havner i hunden. Alle har jo opplevd at det ligger en fettrand igjen i fôrbøtta etter fôring. Dette er selvsagt fett som kommer fra pelleten, og en pellet med overflatecoating vil avgi mere fett til vannet enn en pellet produsert på en vacuum coater.
Hvis man tar med i regnestykket at mye fett fra en overflatecoated pellet ikke havner i hunden, men isteden ligger igjen i fôrsekken, i fôrbøtta, på fôrøsa, i fôrskåla og ikke minst i vannet som hunden ikke har i seg, eller i mange tilfeller heller ut for å spise fôret tørrere fra bakken, er det lett å regne seg frem til at et fôr som f.eks TROLL EKSTREM, som har 21% fett og er produsert med vacuum coater gir vesenlig mye mere fett inn i hunden, enn et fôr med 21% fett som er produsert med overflate coating.

Med tanke på dette vil regnestykket både på næringsinnhold og pris vise at et fôr som f.eks TROLL EKSTREM og TROLL SPORT som da begge er produsert på vacuum coatere, i næringsinnhold kanskje gir samme fettmengde inn i hunden som fôr med både 3 og 5% høyere deklarert fettinnhold, og dermed også prismessig pr/kg tørrfôr kan sammenlignes med såvidt mye høyere deklarerte fôr.