HUNDEKJØRER - SKOLEN, #11 høsttrening

Høsttreningen er en viktig del av oppkjøringen til vintersesongen, og mye skal på plass.