fbpx

Jan Magne Wolden

Firmaets «old man» og grunnlegger. Har flyttet til Røros og truet med å pensjonere seg men dukker til stadighet opp på butikken der og er også ferievikar.