Renathe Moholdt

Renathe har vært ansatt siden 2009. Hun har stor kunnskap om generelt hundehold, ernæring for hund og kosttilskudd. Hun har drevet med sledehunder, brukshund og lydighet tidligere.