Fôr og fôring før og under jakta.

De 3 viktigste faktorene for å ha en viltfinner når jakta begynner er avl, trening og fôring.

Avl og Trening har ikke vi i TROLL noen mulighet til å hjelpe deg med, men når det gjelder fôr og fôring er det ikke mange i Norge som sitter med like stor kompetanse om dette som det vi sitter med hos TROLL.
Snart 30 års erfaring fra både jakt-, og ikke minst sledehund hvor små endringer i fôr og fôring kan måles i sekunder og minutter på faste distanser har gitt oss mye og god kunnskap om dette emnet.

Denne kunnskapen har vi benyttet når vi har skrevet “Fôr og fôring før og under jakta”.