ANGRERETT OG REKLAMASJON
Private som kjøper en vare på internett har normalt 14 dagers angrefrist i henhold til norsk lov. I alle forsendelser fra oss til privatpersoner vil det følge med et angrerettskjema. Angreretts skjema kan også fås tilsendt ved å sende oss en mail her.
Varen skal da returneres i ubrukt tilstand. Husk at vi skal kunne selge den returnerte varen din som ny.

Angrerett av varer etter 14 dager, eller av brukt vare, er også mulig, men hvis produktet ikke kan selges som ny til fullpris vil det av TROLL bli fastsatt en «restverdi» på produktet i henhold til antatt mulig salgsverdi og det er da dette som vil utgjøre refusjonsbeløpet.

Transportkostnadene tilfaller kunden ved all retur ved bruk av angrerett (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

NB! Varer som returneres til oss i postoppkrav eller «mottaker betaler frakt» vil ikke bli hentet. Returen bør skje i registrert postpakke, da bortkommen post i brevsending sjelden kommer til rette og produktet er kundens ansvar frem til det er registrert mottatt hos Troll Hundefôr AS. Angreskjema skal alltid fylles ut. Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

UAVHENTEDE LEVERANSER
Uavhentede varer som kommer i retur til oss vil bli oppbevart hos oss i påvente av at kunden tar kontakt. Deretter vil vi avtale med kunden hva vi skal gjøre for at han/hun skal få varen sin. Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet.

Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,- på en egen faktura. Dette for å dekke våre kostnader og arbeid i forbindelse med den uavhentede pakken.
Ekstra kostnader forårsaket av feil gjort hos TROLL, posten eller annen befrakter belastes ikke kunden.