Prisendringer pga. Corona!

I løpet av de siste ukene har den norske kronen svekket seg mye mot stort sett alle valutaer vi handler med, og dette fører til en betydelig økning i prisene inn til oss.

Det meste av varer vi selger handles idag i SEK, EUR eller US$, noe som betyr at prisene inn til oss iløpet av noen få corona-uker har økt med fra 15% til over 20% avhengig av vhvilken valuta de handles i.

Vi håper at situasjonen etterhvert vil roe seg og at vi igjen kan komme tilbake til litt mere “normale forhold” og på sikt også kan redusere prisene igjen, men akkurat nå ber vi om forståelse for at vi nå tvinges til å øke prisene ut fra oss, og at dette må skje med tilnærmet umiddelbar virkning.